Aktualności:

Poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego


W dniu 11 listopada 2014r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy. Samochód marki Mercedes-Benz Atego 1330 4x4 GBA2500/16 kosztował 689580zł z czego 430tyś. złotych to dotacja Gminy Starcza, 150tyś. dotacja MSW, 100tyś WFOŚiGW woj. śląskiego, a 9580zł to środki własne OSP Starcza.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 Mszą Św. w Kościele parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz jednostek OSP z Gminy Starcza, zaproszonych gości, władz samorządowych i mieszkańców, na plac kościelny opodal budynku remizy strażackiej OSP w Starczy, gdzie nastąpiło powitanie zaproszonych gości i mieszkańców gminy przybyłych na uroczystość przez prezesa OSP Starcza Andrzeja Madejczyka. Następnie zgodnie z ceremoniałem pożarniczym nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Parafii Starcza Janusz Witkowski natomiast przekazania kluczyków i dokumentów oraz przecięcia wstęgi dokonał wójt Gminy Starcza Wiesław Szymczyk w asyście Prezesa Oddziału Powiatowego druha Przemysława Zielińskiego i Z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Cz-wie brygadiera Janusza Będucha. Wśród przybyłych gości byli: członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego woj. śląskiego ZOSPRP, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Częstochowie druh Przemysław Zieliński, wice przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kubat, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie brygadier Janusz Będuch, ks. proboszcz Parafii Starcza Janusz Witkowski, wikariusz ks. Damian Ciemcioch, wójt Gminy Starcza Wiesław Szymczyk, radni Gminy Starcza oraz mieszkańcy, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy Starcza.

Na zakończenie uroczystości w imieniu jednostki OSP Starcza za nowy samochód podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego zakupu, Prezes Zarządu OSP Starcza Andrzej Madejczyk. Po zakończeniu uroczystości poczty sztandarowe i zaproszeni goście udali się na grób "Nieznanego Żołnierza" przy cmentarzu parafialnym, gdzie złożyli wiązankę i uczcili pamięć poległych żołnierzy w czasie II Wojny Światowej.


 • List gratulacyjny od Komendanta Miejskiego PSP
 • List gratulacyjny od Prezesa Oddziału Powiatowego
 • Zapraszamy do galerii:

 • Przejdź do galerii
 • Friday, 05 Grudnia 2014, 13:30:56

  Gminne zawody strażackie 2014


  W niedziele 17 sierpnia, przeprowadzono w miejscowości Łysiec gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 5 drużyn (w tym 2 kobiece).


  W zaciętej męskiej rywalizacji, w której zmierzyli się ze sobą reprezentanci OSP Rudnik Mały, OSP Łysiec oraz OSP Starcza zwyciężyła drużyna z OSP Rudnik Mały, w kobiecych rozgrywkach niezwyciężona okazała się drużyna reprezentantek z OSP Starcza.

 • Przejdź do galerii
 • Poniedziałek, 18 Sierpnia 2014, 22:16:28

  Organizacja pożytku publicznego


  Ochotnicza Straż Pożarna w Starczy posiada status organizacji pożytku publicznego od 15 lutego 2012 roku.

  Dbaj o bezpieczeństwo w swojej gminie - przekaż 1% na rzecz OSP STARCZA!


  NUMER KRS 0000154404

  Środa, 02 Kwietnia 2014, 20:54:33

  Sprawozdanie merytoryczne


  W załączniku znajduje się roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013
 • Sprawozdanie2013.pdf
 • Środa, 02 Kwietnia 2014, 20:49:17

  Otwarcie strony OSP Starcza


  Dnia 20.03.2014 roku startuje oficjalna strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy.
  Czwartek, 20 Marca 2014, 13:55:19
  | 1 |
  2014 © www.osp-starcza.pl | Powered by Looozak